Grolsch Premium Weizen

Nummer: 001 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2008
Beschrijving: 30CL ALC.5,3%VOL.
Voorzijde:
62957
Hals:
62956
Achterzijde:
62958

Nummer: 002 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2009
Beschrijving: Nieuw telefoon nr
Voorzijde:
Hals:
Achterzijde:
63159

Nummer: 003 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2011
Beschrijving: www.Talkingalcohol.com
Voorzijde:
Hals:
Achterzijde:
63445

Nummer: 004 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2012
Beschrijving: Nieuw drukker teken
Voorzijde:
62956
Hals:
62956
Achterzijde:
63445

Nummer: 005 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2013
Beschrijving: Etiket vernieuwd
Voorzijde:
64017
Hals:
64016
Achterzijde:
64015

Nummer: 006 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2014
Beschrijving: Balk www.Talkingalcohol.com vernieuwd
Voorzijde:
Hals:
Achterzijde:
64321

Nummer: 007 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2016
Beschrijving: Etiketten geheel vernieuwd
Voorzijde:
249771
Hals:
249772
Achterzijde:
249773

Nummer: 008 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2017
Beschrijving: www.talkingalcohol.com veranderd in www.overAlcohol.nl
Voorzijde:
Hals:
Achterzijde:
261624

Nummer: 009 ✓
Naam: Grolsch Premium Weizen
Jaar: 2020
Beschrijving: Toevoegging 2 logo's op hals etiket
Voorzijde:
Hals:
264106
Achterzijde:

Close
Gebruikersnaam:
Password